Send 775 SMS fra internett hver måned!

Norwegen Ûber alles !

Lastet opp av: DavidM

Mitt land, mitt folk, min kultur, EVIG og Tro til Dovre faller !

Tags: david-m.

Kategori: Diverse

Evig og Tro til Dovre faller !


Kommentarer
Bildet har ingen kommentarer...